ศอ.ร่วมประชุมการเตรียมการเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจาก อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) โดย นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ เข้าร่วมประชุมการเตรียมการเฝ้าระวังประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจาก อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/5263 โดยมีนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุมฯ ทั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมด้วย เพื่อเป็นการติดตามสภาวะอากาศและสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว: ชานุพงษ์


IMG_0118.jpg
IMG_0127.jpg
IMG_0131.jpg
IMG_0134.jpg
IMG_0137.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com