ศอ. ประชุมประจำเดือน ม.ค. 65 (ครั้งที่ 1/2565)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้มีการประชุมประจำเดือน เดือนมกราคม 2565 (ครั้งที่ 1/2565) โดยนางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชมเมฆ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งสถานีอุตุนิยมวิทยาในสังกัดได้เข้าร่วมประชุม ผ่าน Video conference ด้วย

ภาพ/ข่าว: เสาวคนธ์


1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com