ศอ.จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) นำโดย นายสมภพ วิสุทธิศิริ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานที่ทำการ และปลูกสร้างจิตสำนึกการมีจิตสาธารณะ

ภาพ : ปัตมาพร/ ข่าว : ชานุพงษ์


11.jpg
12.jpg
LINE_ALBUM_จิตอาสา 8042565_๒๒๐๔๐๘_51.jpg
LINE_ALBUM_จิตอาสา 8042565_๒๒๐๔๐๘_61.jpg
LINE_ALBUM_จิตอาสา 8042565_๒๒๐๔๐๘_63.jpg
LINE_ALBUM_จิตอาสา 8042565_๒๒๐๔๐๘_70.jpg
LINE_ALBUM_จิตอาสา 8042565_๒๒๐๔๐๘_72.jpg
LINE_ALBUM_จิตอาสา 8042565_๒๒๐๔๐๘_75.jpg
LINE_ALBUM_จิตอาสา 8042565_๒๒๐๔๐๘_76.jpg
zx.jpg
zy.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com