ผอ.ศอ.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านทุ่งหมอ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานคณะทำงานเสริมสร้างการรับรู้ภาคประชาชนและเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านทุ่งหมอ ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ภาพ : จิรศักดิ์ / ข่าว : วาสนา


74989.jpg
75021.jpg
75042.jpg
243030.jpg
503670.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com