ผอ.ศอ.ออกตรวจ สภาพเครื่องมือสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติ

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์

อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้ตรวจเยี่ยมสถานีวัดฝนอัตโนมัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา(วัดบางธน) ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน

ภาพ : จิรศักดิ์ / ข่าว : วาสนา


243150.jpg
243151.jpg
243154.jpg
503803.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com