ศอ. จัดงานวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 80 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสมภพวิสุทธิศิริ ผส.สพ. รรก.ผอ.ศอ. พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมงานครบรอบวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา 80 ปี โดยจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธ ศาลพระภูมิ และพิธีบวงสรวงถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ภาพ: ศอ. / ข่าว: เสาวคนธ์


LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมฯ ปี 2565_๒๒๐๖๒๓_0.jpg
LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมฯ ปี 2565_๒๒๐๖๒๓_3.jpg
LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมฯ ปี 2565_๒๒๐๖๒๓_21.jpg
LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมฯ ปี 2565_๒๒๐๖๒๓.jpg
LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมฯ ปี 2565_๒๒๐๖๒๓_1.jpg
LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมฯ ปี 2565_๒๒๐๖๒๓_23.jpg
LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมฯ ปี 2565_๒๒๐๖๒๓_20.jpg
LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมฯ ปี 2565_๒๒๐๖๒๓_16.jpg
IMG_1472.JPG
LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมฯ ปี 2565_๒๒๐๖๒๓_39.jpg
LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมฯ ปี 2565_๒๒๐๖๒๓_41.jpg
LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมฯ ปี 2565_๒๒๐๖๒๓_42.jpg
LINE_ALBUM_วันสถาปนากรมฯ ปี 2565_๒๒๐๖๒๓_43.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com