ผอ.ศอ.เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 6 ก.ค.65 ดร. กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผอ.ศอ.
ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ด้วยในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ และระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2565
พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จังหวัดสงขลา ในการนี้นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42
ตำรวจ ทหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และมีความปลอดภัยสูงสุด

ภาพ : ประชาสัมพันธ์สงขลา/ ข่าว : นฤมล


292505042_579979883699816_2098259474558368664_n.jpg
292209700_579979807033157_4271620595817162940_n.jpg
292218688_579979867033151_6957987372480291768_n.jpg
292231004_579980277033110_5359327795908861315_n.jpg
292244702_579980157033122_4934253726752221359_n.jpg
292276063_579980093699795_3652491585942256126_n.jpg
292300696_579979830366488_6895336566945441561_n.jpg
292322433_579980080366463_9063960117388619731_n.jpg
ผอ..jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com