ผอ.ศอ. เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ เทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.65 ที่ผ่านมา ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผอ.ศอ. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยาให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัคป้องกันพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา ในการนี้ ท่านผอ.ศอ.ได้บรรยายให้เรื่องภัยธรรมชาติ เช่น พายุฝนฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน วาตภัย อุทกภัยการแปลความหมายและการใช้ข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาการแปลความหมายและการใช้ข้อมูลแบบจำลองบรรยากาศเชิงตัวเลขการใช้แอ๊ป Rain Aleart และการแปลความหมายและการใช้แอ๊ป Windy.com


555425.jpg
555426.jpg
556653.jpg
556654.jpg
556655.jpg
556657.jpg
556658.jpg
556659.jpg
556661.jpg
556667.jpg
556668.jpg
556670.jpg
556673.jpg
556674.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com