ผอ.ศอ.เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผอ.ศอ.พร้อมด้วยคณะฯได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยในที่ประชุมท่าน ผอ.ศอ.ได้รายงานการพยากรณ์ฝนระยะปานกลาง เพื่อใช้สำหรับวางแผนและการจัดการและเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้น


557534.jpg
557535.jpg
557536.jpg
557537.jpg
557538.jpg
557539.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com