ศอ.ลงพื้นที่เครือข่ายภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วมชุมชน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นำโดย ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร

พร้อมด้วยคณะทำงานเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม ลงพื้นที่เพื่อทบทวนความรู้เรื่องการให้บริการ การแปรผล
การเข้าถึงข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การใช้แอปพลิเคชั่น และการใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน
การใช้ประโยชน์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของกลุ่มเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
ความร่วมมือการพัฒนาระบบจัดการสาธารณภัย ระหว่างเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนตำบลท่าหิน อ.สทิงพระ
จ.สงขลา กับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภายใต้แนวทางเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ให้มีความเข้มแข็ง จัดการสาธารณะภัยได้อย่างยั่งยืน ณ ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้