ศอ.ลงพื้นที่พบปะเครือข่ายภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นำโดย นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร พร้อมด้วยคณะทำงานเครือข่ายฯ ลงพื้นที่
พบปะกับสมาชิกกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนฯของศอ. เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ณ กลุ่มเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา

ในการนี้ ทางศอ.มีการบรรยายทบทวนความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้แก่สมาชิกและได้สำรวจความเชื่อมั่น/ความพึงพอใจ ในการให้บริการและสำรวจมูลค่าเพิ่ม/ลดความสูญเสีย
อันเกิดมาจากภัยธรรมชาติของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากที่ได้นำข้อมูลอุตุฯไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าและช่วยลดความเสียหาย
ดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้