ศอ. ดำเนินโครงการเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ประจำปี 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) นำโดย นายกมล พรหมสาขา ณ สกลนคร พร้อมด้วยคณะทำงานเครือข่าย ฯ ลงพื้นที่
พบปะกับสมาชิกกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน ฯ ของ ศอ. เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการติดตามผลการดำเนินงาน และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยา กลุ่มเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วม อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านหนองเสาธง ต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ในการนี้ ทางศอ. มีการบรรยายทบทวนความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้แก่สมาชิก ทำการสำรวจความเชื่อมั่น ความพึงพอใจในการให้บริการ และสำรวจความสูญเสียที่ลดลงหรือมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ข้อมูล

ภาพ : วาสนา / ข่าว : ชานุพงษ์


11.jpg
12.jpg
13.jpg
LINE_ALBUM_เครือข่ายรัตภูมิ_๒๒๐๘๒๐.jpg
LINE_ALBUM_เครือข่ายรัตภูมิ_๒๒๐๘๒๐_1.jpg
LINE_ALBUM_เครือข่ายรัตภูมิ_๒๒๐๘๒๐_4.jpg
LINE_ALBUM_เครือข่ายรัตภูมิ_๒๒๐๘๒๐_5.jpg
LINE_ALBUM_เครือข่ายรัตภูมิ_๒๒๐๘๒๐_6.jpg
LINE_ALBUM_เครือข่ายรัตภูมิ_๒๒๐๘๒๐_9.jpg
LINE_ALBUM_เครือข่ายรัตภูมิ_๒๒๐๘๒๐_12.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com
onwin
wipbet wipbet