ศอ.ร่วมประชุมโครงการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ครั้งที่ 5 ของจังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจิรศักดิ์ ทองสันติ ผส.สท.
นายพิชัย วงษ์แปลง ผส.อต.สงขลา และนางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ นอต.ปก.
ได้เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ครั้งที่ 5
พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐในระดับพื้นที่จังหวัดสงขลา
ประชุมสรุปและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของจังหวัดสงขลา นำเสนอผลการดำเนินงาน
รายงานปัญหาและอุปสรรค และการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อการตัดสินใจ
ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา


1.jpg
2.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com
onwin
wipbet wipbet