ศอ.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 65 ที่ผ่านมาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) นำโดยนายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกและ
นายพิชัย วงษ์แปลง ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา (คอหงส์)พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และในนามของผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าร่วมวางพวงมาลาราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


12.jpg
22.jpg
23 ตค. 65-1.jpg
23 ตค. 65-03.jpg
23 ตค. 65-99.jpg
33.jpg
55.jpg
312640111_793403981980329_7846917075430776254_n.jpg
312807886_793403448647049_1608633044645729123_n.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้