ศอ. เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. นายชานุพงษ์พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยา ในหัวข้อการเฝ้าระวัง วิเคราะห์ความเสี่ยง และการแจ้งเตือนภัย
ให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน
ณ เกาะน้ำรอบ หมู่ที่ 8 ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้ารับการอบรบจำนวน 20 คน


1.jpg
2.jpg
4.jpg
temp_odac02ccad8e83ea10df1928af0d69ba0_4812099740208608705_1171736442751686.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

bahsebuyur.com
onwin
wipbet wipbet