ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง
หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง และสะเดา
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


สรุปรายงานลักษณะอากาศประจำวัน
สรุปรายงานลักษณะอากาศภาคใต้
ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


 
อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 34.6  ํซ ที่ อ.เมือง จ.สตูล

อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 20.1  ํซ ที่ ท่าอากาศยานกระบี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

ปริมาณฝนมากที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 28.0 มม. ที่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

                          

**********************************

ปริมาณฝนสะสมของจังหวัดสงขลา

 
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา 
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.60 ถึง วันที่ 17 พ.ย. 60 = 2278.5 มม.
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.60 ถึง วันที่ 17 พ.ย. 60 = 1964.0  มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาคอหงส์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.60 ถึง วันที่ 17 พ.ย. 60 = 2100.4 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.60 ถึง วันที่ 17 พ.ย. 60 = 1477.8  มม.

 


 

 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.