ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอสทิงพระ
สิงหนคร รัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ำ
หาดใหญ่ และสะเดา
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 34 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °ซ.


สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้

ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

ตั้งแต่ เวลา 07.00 น. เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น. วันนี้

 

อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 35.8  ซ ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา

อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 22.4  ซ ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

และ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ปริมาณฝนมากที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 33.2 มม.ที่ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

 

************************************

       

ฝนสะสมบริเวณจังหวัดสงขลา

 
อำเภอเมือง (ค่าปกติ = 2066.7 มม.)
ปริมาณฝนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 20 ก.ค. 60  = 1257.8 
มม.
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ค่าปกติ = 1726.3 มม.)
ปริมาณฝนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 20 ก.ค. 60  = 1127.6 มม.
เกษตรคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ (ค่าปกติ =1969.8 มม.)
ปริมาณฝน
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 20 ก.ค. 60  = 1159.4 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกสะเดา (ค่าปกติ = 1544.8 มม.)
ปริมาณฝน
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 20 ก.ค. 60 = 803.7 มม.

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.