ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ มีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณอำเภอคลองหอยโข่ง หาดใหญ่
นาทวี สะบ้าย้อย และสะเดา
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560

ตั้งแต่ เวลา 07.00 น. เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น. วันนี้

 

อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 36.4  ซ ที่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 21.0   ซ  ที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

ปริมาณฝนมากที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 75.7 มม.ที่ อ.เมือง จ.สตูล

 

************************************

       

ฝนสะสมบริเวณจังหวัดสงขลา

 
อำเภอเมือง (ค่าปกติ = 2066.7 มม.)
ปริมาณฝนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 20 ก.ย. 60  = 1606.8 
มม.
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ค่าปกติ = 1726.3 มม.)
ปริมาณฝนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 20 ก.ย. 60  = 1557.0 มม.
เกษตรคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ (ค่าปกติ =1969.8 มม.)
ปริมาณฝน
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 20 ก.ย. 60  = 1496.2 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกสะเดา (ค่าปกติ = 1544.8 มม.)
ปริมาณฝน
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 20 ก.ย. 60 = 1008.8 มม.

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.