ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ
อำเภอหาดใหญ่ รัตภูมิ คลองหอยโข่ง
สะเดา และนาทวี
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม/ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 32 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °C.


สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้

ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ตั้งแต่ เวลา 07.00 น. เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น. วันนี้

 

อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 35.3  ซ ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 21.2  ซ ที่ อ.เมือง จ.ยะลา

ปริมาณฝนมากที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 4.8 มม. ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

************************************

       

ฝนสะสมบริเวณจังหวัดสงขลา

 
อำเภอเมือง(ค่าปกติ = 2066.7 มม.)
ปริมาณฝนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 23 ก.พ. 60  = 695.7 
มม.
ท่าอากาศยานหาดใหญ่(ค่าปกติ = 1726.3 มม.)
ปริมาณฝนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 23 ก.พ. 60  = 416.0 มม.
เกษตรคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่(ค่าปกติ =1969.8 มม.)
ปริมาณฝน
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 23 ก.พ 60  = 491.1 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกสะเดา(ค่าปกติ = 1544.8 มม.)
ปริมาณฝน
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 23 ก.พ. 60 = 291.0 มม.

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.