ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่
กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม/ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 28 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °C.


สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้

ประจำวันที่ 25 มกราคม 2560

ตั้งแต่ เวลา 07.00 น. เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น. วันนี้

 

อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 31.8  ซ ที่ อ.เมือง จ.ระนอง

อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 19.4  ซ ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ปริมาณฝนมากที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 74.2 มม.ที่ อ.เมือง จ.ยะลา

 

************************************

       

ฝนสะสมบริเวณจังหวัดสงขลา

 
อำเภอเมือง(ค่าปกติ = 2066.7 มม.)
ปริมาณฝนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 24 ม.ค. 60  = 671.3 
มม.
ท่าอากาศยานหาดใหญ่(ค่าปกติ = 1726.3 มม.)
ปริมาณฝนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 24 ม.ค. 60  = 406.0 มม.
เกษตรคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่(ค่าปกติ =1969.8 มม.)
ปริมาณฝน
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 24 ม.ค. 60  = 445.1 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกสะเดา(ค่าปกติ = 1544.8 มม.)
ปริมาณฝน
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 24 ม.ค. 60 = 282.2 มม.

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.