ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอ าเภอหาดใหญ่
คลองหอยโข่ง รัตภูมิ บางกล่ า
นาทวี สะบ้าย้อย และสะเดา
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °C.


สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้

ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

ตั้งแต่ เวลา 07.00 น. เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น. วันนี้

 

อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 34.4  ซ ที่ ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

และ อ.เมือง จ.ปัตตานี

อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 21.8  ซ ที่ ท่าอากาศยานกระบี่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

ปริมาณฝนมากที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 60.5 มม.ที่ อ.เทพา จ.สงขลา

 

************************************

       

ฝนสะสมบริเวณจังหวัดสงขลา

 
อำเภอเมือง(ค่าปกติ = 2066.7 มม.)
ปริมาณฝนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 28 พ.ค. 60  = 1095.5 
มม.
ท่าอากาศยานหาดใหญ่(ค่าปกติ = 1726.3 มม.)
ปริมาณฝนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 28 พ.ค. 60  = 1022.0 มม.
เกษตรคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่(ค่าปกติ =1969.8 มม.)
ปริมาณฝน
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 28 พ.ค. 60  = 998.6มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกสะเดา(ค่าปกติ = 1544.8 มม.)
ปริมาณฝน
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 28 พ.ค. 60 = 762.6 มม.

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.