ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอเมือง
คาบสมุทรสทิงพระ หาดใหญ่ สะเดา
นาทวี สะบ้าย้อย จะนะ และเทพา
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 32 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °C.


สรุปรายงานลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้

ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2560

ตั้งแต่ เวลา 07.00 น. เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น. วันนี้

 

อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 34.1  ซ ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 21.4  ซ ที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ปริมาณฝนมากที่สุดในภาคใต้วัดได้ 75.7 มม. ที่ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

************************************

       

ฝนสะสมบริเวณจังหวัดสงขลา

 
อำเภอเมือง(ค่าปกติ = 2066.7 มม.)
ปริมาณฝนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 29 มี.ค. 60  = 775.1 
มม.
ท่าอากาศยานหาดใหญ่(ค่าปกติ = 1726.3 มม.)
ปริมาณฝนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 29 มี.ค. 60  = 563.4 มม.
เกษตรคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่(ค่าปกติ =1969.8 มม.)
ปริมาณฝน
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 29 มี.ค 60  = 646.9 มม.
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกสะเดา(ค่าปกติ = 1544.8 มม.)
ปริมาณฝน
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 29 มี.ค. 60 = 489.7 มม.

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.