ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง
หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง และสะเดา
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร
หัวข้อประกาศ
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 25 กันยายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.