ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ
อำเภอหาดใหญ่ รัตภูมิ คลองหอยโข่ง
สะเดา และนาทวี
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม/ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 32 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °C.


พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร
หัวข้อประกาศ
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจัทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 25 มกราคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 18 มกราคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวัน พุธ ที่ 11 มกราคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 4 มกราคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 2 มกราคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2559
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2559
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2559
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2559
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2559
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2559
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2559
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2559
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2559
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2559
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2559
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2559


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.