ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอเมือง
คาบสมุทรสทิงพระ หาดใหญ่ สะเดา
นาทวี สะบ้าย้อย จะนะ และเทพา
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 32 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °C.


พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร
หัวข้อประกาศ
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจัทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 25 มกราคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 18 มกราคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวัน พุธ ที่ 11 มกราคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 9 มกราคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 4 มกราคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 2 มกราคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2559
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2559
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2559
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2559


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.