ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง
หาดใหญ่ รัตภูมิ จะนะ และสะบ้าย้อย
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร
หัวข้อประกาศ
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 3 มกราคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.