ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอ าเภอหาดใหญ่
คลองหอยโข่ง รัตภูมิ บางกล่ า
นาทวี สะบ้าย้อย และสะเดา
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °C.


พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร
หัวข้อประกาศ
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 17 เมษายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 14 เมษายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 12 เมษายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 5 เมษายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.