ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง
ส่วนมากบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ
อำเภอเมือง บางกล่ำ ควนเนียง หาดใหญ่
สะเดา นาทวี สะบ้าย้อย และจะนะ
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 20-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.


พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร
หัวข้อประกาศ
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม 2561
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 28 กันยายน 2561
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.