ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอสทิงพระ
สิงหนคร รัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ำ
หาดใหญ่ และสะเดา
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 34 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °ซ.


พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร
หัวข้อประกาศ
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.