ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ มีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณอำเภอคลองหอยโข่ง หาดใหญ่
นาทวี สะบ้าย้อย และสะเดา
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร
หัวข้อประกาศ
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560
ข่าวเกษตรประจำวันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.