ไทย | Eng
hatay escort izmit escort adana escort manisa escort afyon escort samsun escort elazig escort konya escort denizli escort aydin escort

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ
อำเภอรัตภูมิ เมือง หาดใหญ่ สะเดา
และนาทวี
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 34 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °ซ.


แสดงข้อมูลทั้งหมด
หัวข้อประกาศ
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 มิ.ย.62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 มิ.ย.62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 มิ.ย.62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 มิ.ย.62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 มิ.ย.62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 มิ.ย.62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 มิ.ย.62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 มิ.ย.62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 มิ.ย.62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 มิ.ย. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 มิ.ย. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 มิ.ย. 62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 มิ.ย. 62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 มิ.ย. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 มิ.ย. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 มิ.ย. 62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 มิ.ย. 62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 มิ.ย. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 มิ.ย. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 มิ.ย. 62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 มิ.ย. 62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 มิ.ย. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 มิ.ย. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 มิ.ย. 62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 มิ.ย. 62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 มิ.ย. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 มิ.ย. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 มิ.ย. 62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 มิ.ย. 62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 มิ.ย. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 มิ.ย. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 มิ.ย. 62 เวลา13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 มิ.ย. 62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 มิ.ย. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 มิ.ย. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 มิ.ย. 62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 มิ.ย. 62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 มิ.ย. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 8 มิ.ย. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 8 มิ.ย. 62 เวลา 13.00 น.


mersin escort mersin escort ankara escort ankara escort adana escort adana escort

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.

konya escort gaziantep escort bursa escort film izle