ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง
ส่วนมากบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ
อำเภอเมือง บางกล่ำ ควนเนียง หาดใหญ่
สะเดา นาทวี สะบ้าย้อย และจะนะ
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 20-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.


แสดงข้อมูลทั้งหมด
หัวข้อประกาศ
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 ธ.ค. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 ธ.ค. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 ธ.ค. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 ธ.ค. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 ธ.ค. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 ธ.ค. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 ธ.ค. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 ธ.ค. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 ธ.ค. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 ธ.ค. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 ธ.ค. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 ธ.ค. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 ธ.ค. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 ธ.ค. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 ธ.ค. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 ธ.ค. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 ธ.ค. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 ธ.ค. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 ธ.ค. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 ธ.ค. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 ธ.ค. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 ธ.ค. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 ธ.ค. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 ธ.ค. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 ธ.ค. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 ธ.ค. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 ธ.ค. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 ธ.ค. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 ธ.ค. 61 เวลา 07.00 น.


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.