ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง
หาดใหญ่ รัตภูมิ จะนะ และสะบ้าย้อย
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


แสดงข้อมูลทั้งหมด
หัวข้อประกาศ
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 ม.ค. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 ม.ค. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 ม.ค. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 ม.ค. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 ม.ค. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 ม.ค. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 ม.ค. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 ม.ค. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 ม.ค. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 ม.ค. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 ม.ค. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 ม.ค. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 ม.ค. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 ม.ค. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 ม.ค. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 ม.ค. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 ม.ค. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 ม.ค. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 ม.ค. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 ม.ค. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 ม.ค. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 ม.ค. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 ม.ค. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 ม.ค. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 ม.ค. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 ม.ค. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 ม.ค. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 ม.ค. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 ม.ค. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 ม.ค. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 ม.ค. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 ม.ค. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 ม.ค. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 ม.ค. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 ม.ค. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 ม.ค. 61 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 ม.ค. 61 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 ม.ค. 61 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 ม.ค. 61 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 ม.ค. 61 เวลา 01.00 น.


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.