ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ มีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณอำเภอคลองหอยโข่ง หาดใหญ่
นาทวี สะบ้าย้อย และสะเดา
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


แสดงข้อมูลทั้งหมด
หัวข้อประกาศ
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 ก.ย. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 ก.ย. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 ก.ย. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 ก.ย. 60 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 ก.ย. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 ก.ย. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 20 ก.ย. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 ก.ย. 60 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 ก.ย. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 ก.ย. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 ก.ย. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 ก.ย. 60 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 ก.ย. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 ก.ย. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 ก.ย. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 ก.ย. 60 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 ก.ย. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 ก.ย. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 ก.ย. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 ก.ย. 60 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 ก.ย. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 ก.ย. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 ก.ย. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 ก.ย. 60 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 ก.ย. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 ก.ย. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 ก.ย. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 ก.ย. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 ก.ย. 60 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 ก.ย. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 ก.ย. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 ก.ย. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 ก.ย. 60 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 ก.ย. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 ก.ย. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 ก.ย. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 ก.ย. 60 เวลา 19.00 น.


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.