ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง
หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง และสะเดา
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


แสดงข้อมูลทั้งหมด
หัวข้อประกาศ
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 19 พ.ย. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 พ.ย. 60 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 พ.ย. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 พ.ย. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 18 พ.ย. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 17 พ.ย. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 พ.ย. 60 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 พ.ย. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 พ.ย. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 16 พ.ย. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 พ.ย. 60 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 พ.ย. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 พ.ย. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 15 พ.ย. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 พ.ย. 60 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 พ.ย. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 พ.ย. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 14 พ.ย. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 พ.ย. 60 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 พ.ย. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 พ.ย. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 13 พ.ย. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 พ.ย. 60 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 พ.ย. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 พ.ย. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 12 พ.ย. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 พ.ย. 60 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 พ.ย. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 พ.ย. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 11 พ.ย. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 พ.ย. 60 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 พ.ย. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 พ.ย. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 10 พ.ย. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 พ.ย. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 พ.ย. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 9 พ.ย. 60 เวลา 01.00 น.


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.