ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอเมือง
คาบสมุทรสทิงพระ หาดใหญ่ สะเดา
นาทวี สะบ้าย้อย จะนะ และเทพา
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 32 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °C.


แสดงข้อมูลทั้งหมด
หัวข้อประกาศ
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 31 มี.ค. 60 เวลา 01.00น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 มี.ค. 60 เวลา 19.00น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 มี.ค. 60 เวลา 13.00น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 มี.ค. 60 เวลา 07.00น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 มี.ค. 60 เวลา 01.00น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 มี.ค. 60 เวลา 19.00น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 มี.ค. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 มี.ค. 60 เวลา 07.00น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 มี.ค. 60 เวลา 01.00น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 มี.ค. 60 เวลา 19.00น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 มี.ค. 60 เวลา 13.00น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 มี.ค. 60 เวลา 07.00น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 มี.ค. 60 เวลา 01.00น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 มี.ค. 60 เวลา 19.00น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 มี.ค. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 มี.ค. 60 เวลา 07.00น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 มี.ค. 60 เวลา 01.00น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 มี.ค. 60 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 มี.ค. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 มี.ค. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 มี.ค. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 มี.ค. 60 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 มี.ค. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 มี.ค. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 มี.ค. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 มี.ค. 60 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 มี.ค. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 มี.ค. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 มี.ค. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 มี.ค. 60 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 มี.ค. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 มี.ค. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 มี.ค. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 มี.ค. 60 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 มี.ค. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 มี.ค. 60 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 22 มี.ค. 60 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 มี.ค. 60 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 มี.ค. 60 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 มี.ค. 60 เวลา 07.00 น.


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.