ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอเมือง
คาบสมุทรสทิงพระ หาดใหญ่ สะเดา
นาทวี สะบ้าย้อย จะนะ และเทพา
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 32 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °C.


แสดงข้อมูลทั้งหมด
หัวข้อประกาศ
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560 7 กุมภาพันธ์ 2560
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 13 ธันวาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ค. 2559 16 มิถุนายน 2559
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ 13 กรกฎาคม 2559
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 10 มีนาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘-2 7 มกราคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ 7 มกราคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม วันที่่ 3 พฤศจิกายน 58
สรุปผลการสอบราคา วันที่ 6 กันยายน 58
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม วันที่ 6 กันยายน 58


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.