ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่
กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม/ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 28 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °C.


ศอ.จัดอบรม "การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติ​งานเพื่อเข้าสู่ระบบ ISO 9001:2015
Post Date: 24 มกราคม 2560
เมื่อวันที่ 19-20 ม.ค.2560 ที่ผ่านมา ศอ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ระบบ ISO 9001:2015 โดยมีคุณ เกวลิน พุทธิยาวัฒน์ นอต.ปก. สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน เป็นวิทยากร
ผอ.ศอ.ร่วมเข้าประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) จังหวัดสงขลา
Post Date: 24 มกราคม 2560
เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2560 ที่ผ่านมา ผอ.ศอ.ร่วมเข้าประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) จังหวัดสงขลา
ศอ.ร่วมประชุมอนุกรรมการศูนย์เตือนภัยฯ
Post Date: 24 มกราคม 2560
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ศอ.ร่วมประชุมอนุกรรมการศูนย์เตือนภัยฯ ณ ศอ.
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2560
Post Date: 24 มกราคม 2560
โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยฯ อ.สะเดา จ.สงขลา ศึกษาดูงาน ณ ศอ.
Post Date: 24 มกราคม 2560
เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2560 ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนสะเดาขรรค์ชัย จำนวน 55 คนได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ศอ.
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวัน บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เครื่อข่ายชุมชนท่าหิน
Post Date: 11 มกราคม 2560
ราคากลางจ้างปรับปรุงป้ายพร้อมห้องน้ำสำนักงาน สอท.สะเดา
Post Date: 21 ธันวาคม 2559
ผอ.ศอ. นำข้าราชการ และลูกจ้าง ศอ ร่วมกันออกกำลังกาย
Post Date: 15 ธันวาคม 2559
เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผอ.ศอ. นำข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกันออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ข้าราชการมีสุขภาพที่ดี โดยกำหนดให้ทุกวันพุธ
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ สตอ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Post Date: 23 ธันวาคม 2559
สถานีประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์ก่อสร้างอาคารที่ทำการ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน
Post Date: 13 ธันวาคม 2559
ประจำเดือน พฤศจิกายน


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.