ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ มีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณอำเภอคลองหอยโข่ง หาดใหญ่
นาทวี สะบ้าย้อย และสะเดา
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


ราคากลางจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำปีงบประมาณ 2561
Post Date: 19 กันยายน 2560
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561
Post Date: 19 กันยายน 2560
ศอ.ติดตามเครือข่าย "อุตุฯ-บ้านหลาลาด" อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
Post Date: 14 กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผอศอ.พร้อมข้าราชการ ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนและเพิ่มองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา การเตือนภัย ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย"อุตุ-ชุมชนบ้านหลาลาด" ณ ชุมชนบ้านหลาลาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560
Post Date: 6 กันยายน 2560
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 นำนักเรียนมาศึกษาดูงาน ณ ศอ.
Post Date: 4 กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 นำนักเรียนมาศึกษาดูงานจำนวน 76 คน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา
ศอ. จัดอบรม การแปลข่าว TAFOR และ METTAR สำหรับผู้เกี่ยวข้องด้านการบิน
Post Date: 24 สิงหาคม 2560
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ศอ.จัดอบรม การแปลข่าว TAFOR และ METTAR สำหรับเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องด้านการบิน
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์(สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบศีรีขันธ์)จำนวน 1 คัน
Post Date: 5 กันยายน 2560
โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) ได้นำนักเรียนโครงการ MEP มาศึกษาดูงาน ณ ศอ.
Post Date: 22 สิงหาคม 2560
วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) อ.เมือง จ.สงขลา
ได้นำนักเรียนโครงการ MEP ชั้นประถมปีที่ 3-4 จำนวน 46 คน มาศึกษาดูงาน ณ ศอ.
ศอ.ร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560
Post Date: 19 สิงหาคม 2560
เมื่อวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 ศอ.เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ศอ.จัดอบรม “การแปลข่าว TAFOR และ METAR สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการบิน”
Post Date: 19 สิงหาคม 2560
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ศอ.จัดอบรม “การแปลข่าว TAFOR และ METAR สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการบิน” ณ ห้องประชุมศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.