ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอสทิงพระ
สิงหนคร รัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ำ
หาดใหญ่ และสะเดา
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 34 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล ได้นำนักเรียนมาศึกษาดูงาน ศอ.
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล อ.เมือง จ.สตูล ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 142 คน มาศึกษาดูงานื ณ ศอ.Post Date: : 30 มิถุนายน 2560

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.