ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง
หาดใหญ่ รัตภูมิ จะนะ และสะบ้าย้อย
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล ได้นำนักเรียนมาศึกษาดูงาน ศอ.
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล อ.เมือง จ.สตูล ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 142 คน มาศึกษาดูงานื ณ ศอ.Post Date: : 30 มิถุนายน 2560

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.