ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆบางส่วน
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
ศอ.ออกพื้นที่จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายอุตุบ้านหลาลาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายสมภพ วิสุทธิศิริ รรก.ผอ.ศอ.นำข้าราชการเดินทางไป ให้ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา กับเครือข่ายอุตุบ้านหลาลาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เพื่อแลกเปลี่ยนและเพิ่มองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา การเตือนภัย ระหว่างสมาชิกในเครือข่ายฯPost Date: : 10 สิงหาคม 2560

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.