ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอเมือง สทิงพระ
สิงหนคร คลองหอยโข่ง หาดใหญ่
รัตภูมิ จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย
และสะเดา
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์(สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบศีรีขันธ์)จำนวน 1 คันDownload :
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์(สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์)
ราคากลางจัดซื้อรถยนต์สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ที่จะจัดซื้อ
เอกสารสอบราคาซื้อรถยนต์สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
Post Date: : 5 กันยายน 2560

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.