ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง
หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง และสะเดา
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
ศอ. ร่วมประชุม วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม ผอ.ศอ. ร่วมประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดสงขลา
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้กับราษฎรในพื้นที่เสี่ยงภัย ได้เตรียมความพร้อมและรับทราบสถานการณ์ เพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มได้ทันต่อเหตุการณ์
และเพื่อลดการสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจะจัดประชุมทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

Post Date: : 14 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.