ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง
หาดใหญ่ รัตภูมิ จะนะ และสะบ้าย้อย
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
ศอ. ร่วมประชุม วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม ผอ.ศอ. ร่วมประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ และการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดสงขลา
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้กับราษฎรในพื้นที่เสี่ยงภัย ได้เตรียมความพร้อมและรับทราบสถานการณ์ เพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มได้ทันต่อเหตุการณ์
และเพื่อลดการสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจะจัดประชุมทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

Post Date: : 14 พฤศจิกายน 2560

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.