ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอหาดใหญ่ สะเดา
นาทวี คลองหอยโข่ง และสะบ้าย้อย
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 31 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำปีงบประมาณ2561Download :
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออุปปกรณ์เครื่องมือช่าง
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่ระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่เครื่องตรวจอากาศAWS
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์_0001
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนยางล้อรถตู้ทะเบียน ฮจ ๑๙๔๓ กท
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบ้านพักราชการเลขที่ ๑ และ ๑๗
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าที่ สตร
ประกาศผุ้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคากำจัดปลวก
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมรถยนต์ทะเบียน ๒ท ๐๕๘๗ สข
Post Date: : 20 กุมภาพันธ์ 2561

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.