ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆบางส่วน
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
“GovChannal Roadshow 2018 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ”

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 -13.30 น.
นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วย นายสมภพ วิสุทธิศิริ รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์การบิน, นายวีระชัย อุปลา ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา, นายปวริศวร เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ, นายวีระ สม่าหลี รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ, นายประพล ปรางแก้ว ผู้อำนวยการส่วนสถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาและคณะ เข้าร่วมการสัมมนาในเรื่อง “GovChannal Roadshow 2018 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งในการนี้ นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้กล่าวต้อนรับ, ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อน  Digital Local Government สู่ Digital Thailand” โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

Post Date: : 2 มีนาคม 2561

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.