ไทย | Eng
hatay escort izmit escort adana escort manisa escort afyon escort samsun escort elazig escort konya escort denizli escort aydin escort

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ
อำเภอรัตภูมิ เมือง หาดใหญ่ สะเดา
และนาทวี
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 34 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
ศอ. จัดโครงการสัมมนา การขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) จัดโครงการสัมมนา 
การขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 และการพัฒนาตัวชี้วัดถ่ายทอดสู่บุคคล 
โดยมีผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม เป็นประธานในพิธี 
มีผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังสภาวะอากาศ นายเรืองศิลป์ อัดโดดดร เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวผุสดี คงสมบูรณ์โชค เป็นวิทยากร ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการสถานี หัวหน้าสถานี นักอุตุนิยมวิทยาและเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ในสังกัด ศอ. เข้าร่วมสัมมนาฯ

Post Date: : 13 สิงหาคม 2561
mersin escort mersin escort ankara escort ankara escort adana escort adana escort

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.

konya escort gaziantep escort bursa escort film izle