ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง
ส่วนมากบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ
อำเภอเมือง บางกล่ำ ควนเนียง หาดใหญ่
สะเดา นาทวี สะบ้าย้อย และจะนะ
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 20-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
ศอ. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพยากรณ์อากาศให้แก่สภาองค์กรชุมชน

วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นำโดย นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผอ.ศอ.และข้าราชการ ศอ.
ร่วมจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพยากรณ์อากาศ ให้แก่สภาองค์กรชุมชน
ตำบลท่าหินและเครือข่ายประชาชนคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม สวนบูรพาจารย์
อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้ผู้นำชุมชน ร่วมทบทวนความรู้
และการดำเนินการเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติ

Post Date: : 6 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.