hatay escort izmit escort adana escort manisa escort afyon escort samsun escort elazig escort konya escort denizli escort aydin escort

UTC :
จังหวัดสงขลา

Cloudy with scattered thundershowers.
Southwesterly winds 15-35 km./hr.
Wave height 1-2 meters off-shore.

Maximum temperature 34 °C.
Minimum temperature 26 °C.


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรักษาความสอาดสถานที่และตัดหญ้าประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
Post Date: 25 กันยายน 2561
ศอ.จัดโครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชุมชนในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 (เครือข่ายเครื่องบินปีกหมุน) ปี 2561”
Post Date: 8 กันยายน 2561
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ได้นำนักเรียนมาศึกษาดูงาน ณ ศอ.
Post Date: 8 กันยายน 2561

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Post Date: 6 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณประจำปี๒๕๖๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Post Date: 11 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Post Date: 31 สิงหาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน
Post Date: 31 สิงหาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Post Date: 30 สิงหาคม 2561
ศอ.เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ และประชุมวิชาการด้านการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมืองในภาคใต้
Post Date: 30 สิงหาคม 2561
ศอ.ร่วมจัดโครงการ “อบรมให้ความรู้อุตุนิยมวิทยาด้านการบินแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช” ปี 2561
Post Date: 30 สิงหาคม 2561


mersin escort mersin escort ankara escort ankara escort adana escort adana escort

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.

konya escort gaziantep escort bursa escort film izle