ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอสทิงพระ
สิงหนคร รัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ำ
หาดใหญ่ และสะเดา
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 34 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °ซ.


ข่าวและกิจกรรม
ศอ.ร่วมกับศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่จัดประชุมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
Post Date: 18 กรกฎาคม 2560
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เมื่อเวลา 13.30 น. ศอ.ร่วมกับศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ จัดประชุมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการข่าวอากาศการบินสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการบิน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ข้าราชการ ศอ.วางพวงมาลาวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จย่า
Post Date: 18 กรกฎาคม 2560
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาล อ.เมือง จ.สงขลา นายสมภพ วิสุทธฺศิริ รรก.ผอ.ศอ. นำข้าราชการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้าย
ข้าราชการและลูกจ้าง ศอ.ร่วมกันเตรียมดินเพื่อปลูกดอกดาวเรือง
Post Date: 11 กรกฎาคม 2560
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ข้าราชการและลูกจ้าง ศอ.ร่วมกันเตรียมดินเพื่อปลูกดอกดาวเรือง
ให้บานสะพรั่งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
ข้าราชการ ศอ.ร่วมกันถวายเทียนพรรษา
Post Date: 11 กรกฎาคม 2560
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 นายวีระชัย อุปลา ผอ.สส และข้าราชการ ศอ.
ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดทุ่งหวังใน และ สำนักสงฆ์เวียงป่าโป อ.เมือง จ.สงขลา
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
Post Date: 6 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล ได้นำนักเรียนมาศึกษาดูงาน ศอ.
Post Date: 30 มิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูล อ.เมือง จ.สตูล
ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 142 คน มาศึกษาดูงานื ณ ศอ.
ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ลูกจ้าง และครอบครัว ศอ. ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงฯ กรมหลวงชุมพรฯ
Post Date: 24 มิถุนายน 2560
เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ศอ. ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบ 75 ปี ณ อาคารที่ทำการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ประกาศผลผู้ชนะการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
Post Date: 15 มิถุนายน 2560
ประกาศผลผู้ชนะการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ศอ.เข้าร่วมพิธีเปิดสนามกีฬาติณสูลานนท์
Post Date: 10 มิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น. ข้าราชการ ศอ.เข้าร่วมพิธีเปิดสนามกีฬาติณสูลานนท์
และร่วมออกกำลังกายรณรงค์เตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา
ศอ. มอบสื่อการเรียนการสอนองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
Post Date: 10 มิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 60 เวลา 08.00 น. นายสมภพ วิสุทธิศิริ รรก.ผอ.ศอ. นำข้าราชการ
และลูกจ้าง ศอ. เดินทางไปมอบสื่อการเรียนการสอนองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาแก่
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.