ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอเมือง
คาบสมุทรสทิงพระ หาดใหญ่ สะเดา
นาทวี สะบ้าย้อย จะนะ และเทพา
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 32 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °C.


ข่าวและกิจกรรม
แจ้งผลการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (๓-๖) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะสมุย (ครั้งที่ ๒)
Post Date: 30 มีนาคม 2560
ผลการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (๓-๖) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะสมุย (ครั้งที่ ๒)
ศอ. จัดอบรม "ISO 9001:2015 Requirements"
Post Date: 22 มีนาคม 2560
วันที่ 21 มกราคม 2560
ศอ. จัดอบรม "ISO 9001:2015 Requirements"
ณ กลุ่มงานพยากรณ์อากาศการบิน ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
ศอ.จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 2 (ประจำปี 2560)
Post Date: 19 มีนาคม 2560
เมื่อวันทื่ 17 มีนาคม 2560 ศอ.จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นกิจกรรมในการ
เชื่อมความสามัคคี และเสริมสร้างความผาสุกภายในองค์กร
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสถานีอุตุนิยมวิทยาสมุย
Post Date: 13 มีนาคม 2560
ศอ.ร่วมงาน “วันสงขลา” 10 มีนาคม
Post Date: 11 มีนาคม 2560
เมื่อวันทื่ 10 มีนาคม 2560 ผอ.ศอ.นำข้าราชและลูกจ้าง ศอ.ร่วมกิจกรรมงาน “วันสงขลา”
เดินขึ้นบันไดพยานาค สักการะพระธาตุเจดีย์หลวง เขาตังกวน อ.เมือง จ.สงขลา
ศอ.ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
Post Date: 10 มีนาคม 2560
ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ผอ.ศอ.และคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ร่วมกันประชุม ณ ห้องประชุมงานพยากรณ์อากาศการบิน
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์
Post Date: 8 มีนาคม 2560
จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์
ศอ.ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "จุลสมัยวิชาการ" ณ โรงเรียนจุลสมัย
Post Date: 24 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นายวีระชัย อุปลา ผอ.สส. และทีมประชาสัมพันธ์ ศอ.
เข้าร่วมกิจกรรม และจัดนิทรรศการความรู้อุตุนิยมวิทยา เครื่องมือตรวจอากาศ และภัยธรรมชาติ
เนื่องในวัน "จุลสมัยวิชาการ" ณ โรงเรียนจุลสมัย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ได้นำนักเรียนมาศึกษาดูงาน ณ ศอ.
Post Date: 4 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 84 คน มาศึกษาดูงาน ณ ศอ.
ผอ.ศอ. นำข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกันออกกำลังกาย
Post Date: 4 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผอ.ศอ. นำข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกันออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.