ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอ าเภอหาดใหญ่
คลองหอยโข่ง รัตภูมิ บางกล่ า
นาทวี สะบ้าย้อย และสะเดา
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °C.


ข่าวและกิจกรรม
ขายทอดตลาดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า
Post Date: 22 พฤษภาคม 2560
ด้วยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีความประสงค์จะขายทอดตลาดเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าจำนวน ๑ เครื่อง
ศอ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันอาภากร
Post Date: 20 พฤษภาคม 2560
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 60 ศอ.ส่งผู้แทน นำโดย นายเรืองศิลป์ อัดโดดร ผอ.ฝส.และข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน วัน “อาภากร” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ศอ. ร่วมการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์อันดามัน-อ่าวไทย ครั้งที่ 11
Post Date: 19 พฤษภาคม 2560
เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 60 ผอ.ศอ.นำข้าราชและลูกจ้าง ศอ.ร่วมการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์อันดามัน-อ่าวไทยครั้งที่ 11 ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมีนายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
ศอ.จัดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
Post Date: 22 เมษายน 2560
ในวันที่ 12 เมษายน 2560 ศอ.จัดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ โดยงานนี้ ท่าน ผอ.ศอ.ร่วมกับข้าราชการผูกผ้าขาวม้าร่วมในพิธี
ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคณะ ตรวจราชการสถานีในพื้นที่รับผิดชอบ
Post Date: 22 เมษายน 2560
ศอ.ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2560 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
Post Date: 2 เมษายน 2560
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 ข้าราชการศอ.ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ปี 2560 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ อบจ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
ศอ.ร่วมวางพานพุ่มสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอูย่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
Post Date: 2 เมษายน 2560
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ข้าราชการศอ.ร่วมวางพานพุ่มสักการะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอูย่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ อบจ.สงขลา อ.เมืองจ.สงขลา
แจ้งผลการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (๓-๖) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะสมุย (ครั้งที่ ๒)
Post Date: 30 มีนาคม 2560
ผลการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (๓-๖) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาเกาะสมุย (ครั้งที่ ๒)
ศอ. จัดอบรม "ISO 9001:2015 Requirements"
Post Date: 22 มีนาคม 2560
วันที่ 21 มกราคม 2560
ศอ. จัดอบรม "ISO 9001:2015 Requirements"
ณ กลุ่มงานพยากรณ์อากาศการบิน ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
ศอ.จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 2 (ประจำปี 2560)
Post Date: 19 มีนาคม 2560
เมื่อวันทื่ 17 มีนาคม 2560 ศอ.จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นกิจกรรมในการ
เชื่อมความสามัคคี และเสริมสร้างความผาสุกภายในองค์กร


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.