ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่
กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม/ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 28 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °C.


ข้อมูล การจัดซื้อ ประกวดราคา
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2560
Post Date: 24 มกราคม 2560
ราคากลางจ้างปรับปรุงป้ายพร้อมห้องน้ำสำนักงาน สอท.สะเดา
Post Date: 21 ธันวาคม 2559
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการฯ สตอ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Post Date: 23 ธันวาคม 2559
สถานีประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์ก่อสร้างอาคารที่ทำการ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน
Post Date: 13 ธันวาคม 2559
ประจำเดือน พฤศจิกายน
ประกาศประกวดราคาก่อส้รางบ้านพักระดับ 3 - 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Post Date: 26 ธันวาคม 2559
สถานีอุตุนิยมิวทยาสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย) มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3-6 จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ราคากลางจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)จำนวน1เครื่อง
Post Date: 17 พฤศจิกายน 2559
ราคากลางจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
Post Date: 21 ตุลาคม 2559
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
Post Date: 2 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ
Post Date: 2 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ที่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก(ท่าอากาศยานหาดใหญ่) ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ
Post Date: 2 พฤศจิกายน 2559
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างบ้านพักข้่ราชการระดับ 3 - 6 จำนวน 1 หลัง


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.