ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอเมือง
คาบสมุทรสทิงพระ หาดใหญ่ สะเดา
นาทวี สะบ้าย้อย จะนะ และเทพา
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 32 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °C.


รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 22.00 น.
สถานี/จังหวัด ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน
เพชรบุรี ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังปานกลาง ท้องฟ้าโปร่ง / 29.2 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมสงบ เมฆบางส่วน / 26.6 0.0
หัวหิน ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / 28.3 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 27.9 0.0
ชุมพร ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 28.2 0.0
เกษตรสวี ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าแลบ 27.2 1.2
สุราษฎร์ธานี ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าแลบ 25.7 0.3
เกาะสมุย ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 28.7 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 26.5 0.0
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 25.4 3.6
นครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 27.5 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 25.5 0.0
อุทกฉวาง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 27.0 0.0
พัทลุง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 27.8 0.2
สงขลา ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 27.9 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 26.2 0.0
คอหงส์ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 27.3 0.0
สะเดา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 28.3 0.1
ปัตตานี ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 26.3 0.0
นราธิวาส ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 26.1 0.0
ยะลา ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 25.0 7.8
ระนอง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าแจ่มใส / 26.6 0.0
ตะกั่วป่า ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / 26.3 16.6
ภูเก็ต ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 28.8 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 27.5 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 25.0 1.4
เกาะลันตา ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆมาก / 25.2 15.2
ตรัง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 26.2 0.0
สตูล ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 27.6
ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 30 มีนาคม 2560
สถานี/จังหวัด อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ ปริมาณฝน 24 ชม.
07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
เพชรบุรี 32.3 24.8 0.0
เกษตรหนองพลับ 34.1 22.5 1.1
หัวหิน 33.1 24.6 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ 32.5 23.8 0.0
ชุมพร 30.3 24.3 0.4
เกษตรสวี 30.8 24.0 0.0
สุราษฎร์ธานี 30.5 23.5 1.7
เกาะสมุย 28.3 24.9 4.9
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 32.7 22.7 0.6
อุทกพระแสง 33.7 22.0 6.1
นครศรีธรรมราช 29.2 24.0 1.3
เกษตรนครศรีธรรมราช 29.4 24.0 0.9
อุทกฉวาง 31.2 24.0 33.5
พัทลุง 29.0 23.7 65.4
สงขลา 31.1 24.1 20.8
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 32.8 22.9 66.4
คอหงส์ 32.9 23.0 71.2
สะเดา 32.5 23.1 40.2
ปัตตานี 33.4 23.9 4.0
นราธิวาส 32.1 21.4 2.2
ยะลา 33.8 23.8 69.5
ระนอง 31.4 24.0 0.0
ตะกั่วป่า 31.3 23.0 60.1
ภูเก็ต 30.7 25.6 3.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต 31.7 23.6 0.6
ท่าอากาศยานกระบี่ 33.3 22.0 22.4
เกาะลันตา 31.0 22.8 57.7
ตรัง 31.8 23.9 11.0
สตูล 31.6 23.6 5.4

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.