ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอสทิงพระ
สิงหนคร รัตภูมิ ควนเนียง บางกล่ำ
หาดใหญ่ และสะเดา
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 34 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °ซ.


รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 22.00 น.
สถานี/จังหวัด ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน
เพชรบุรี ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆมาก / 28.0 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / 25.9 0.8
หัวหิน ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / 26.4 9.3
ประจวบคีรีขันธ์ ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / 26.2 2.7
ชุมพร ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 26.0 4.1
เกษตรสวี ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 25.8 4.0
สุราษฎร์ธานี ลมสงบ เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 27.5
เกาะสมุย ลมสงบ เมฆมาก / 26.8 24.1
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 26.0 0.0
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 24.8 7.8
นครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 26.4 0.4
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆมาก / 26.0 4.4
อุทกฉวาง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 25.0 19.3
พัทลุง ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 27.0 0.0
สงขลา ลมใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / 28.7 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมสงบ เมฆมาก / 26.2 0.0
คอหงส์ ลมสงบ เมฆมาก / 26.0 0.0
สะเดา ลมสงบ เมฆมาก / 25.7 0.0
ปัตตานี ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 28.0 0.0
นราธิวาส ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 27.4 0.0
ยะลา ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 27.0 0.0
ระนอง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 25.7 3.4
ตะกั่วป่า ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 26.8 5.0
ภูเก็ต ลมสงบ เมฆบางส่วน / 29.0 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 29.8 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 26.5 0.0
เกาะลันตา N/A N/A - 0.0
ตรัง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 27.0 0.0
สตูล ลมสงบ เมฆบางส่วน / 26.8 0.0
ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
สถานี/จังหวัด อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ ปริมาณฝน 24 ชม.
07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
เพชรบุรี 32.0 25.3 0.3
เกษตรหนองพลับ 32.0 22.4 0.1
หัวหิน 31.6 25.0 0.3
ประจวบคีรีขันธ์ 30.9 24.6 0.4
ชุมพร 30.1 24.3 0.7
เกษตรสวี 30.6 24.0 0.4
สุราษฎร์ธานี 32.6 25.2 0.0
เกาะสมุย 33.0 25.2 1.1
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 33.0 23.5 0.0
อุทกพระแสง 33.0 24.2 0.2
นครศรีธรรมราช 34.0 24.8 13.8
เกษตรนครศรีธรรมราช 34.0 24.7 15.8
อุทกฉวาง 33.8 24.5 0.6
พัทลุง 34.1 25.6 0.0
สงขลา 33.7 26.4 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 34.4 23.4 0.0
คอหงส์ 33.6 24.3 0.0
สะเดา 35.8 22.9 0.0
ปัตตานี 34.5 25.7 0.0
นราธิวาส 32.2 22.4 16.8
ยะลา 35.0 25.2 0.0
ระนอง 30.4 22.5 17.2
ตะกั่วป่า 31.3 26.4 0.0
ภูเก็ต 33.5 26.8 0.8
ท่าอากาศยานภูเก็ต 32.1 24.7 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ 32.0 23.0 0.0
เกาะลันตา 31.0 27.8 0.0
ตรัง 33.5 25.4 0.0
สตูล 32.7 24.6 0.0

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.