ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 40 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง
ส่วนมากบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ
อำเภอเมือง บางกล่ำ ควนเนียง หาดใหญ่
สะเดา นาทวี สะบ้าย้อย และจะนะ
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 20-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.


รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 22.00 น.
สถานี/จังหวัด ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน
เพชรบุรี ลมสงบ เมฆบางส่วน / 26.6 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 24.0 0.0
หัวหิน ลมสงบ ท้องฟ้าแจ่มใส / มีฟ้าหลัวชื้น 26.4 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 26.5 0.0
ชุมพร ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 24.5 34.0
เกษตรสวี ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 25.1 6.8
สุราษฎร์ธานี ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 25.5 7.8
เกาะสมุย ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 28.3 7.5
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 24.7 18.8
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆมาก / 24.6 8.6
นครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 25.5 11.4
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 27.1 5.3
อุทกฉวาง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 24.8 34.2
พัทลุง ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 26.6 5.0
สงขลา ลมใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 24.7 0.3
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / 24.3 4.0
คอหงส์ ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / 25.5 4.2
สะเดา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / 24.0 16.9
ปัตตานี N/A เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 23.8 1.8
นราธิวาส ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 24.0 3.4
ยะลา ลมสงบ เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 23.0 14.5
ระนอง ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆมาก / 26.0 3.4
ตะกั่วป่า ลมสงบ เมฆมาก / 26.0 1.6
ภูเก็ต ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 27.2 1.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมสงบ เมฆมาก / มีฟ้าแลบ 27.2 1.1
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 24.9 0.2
เกาะลันตา ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 26.1 3.2
ตรัง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆมาก / 25.5 6.5
สตูล ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / 25.2 8.4
ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 19 ธันวาคม 2561
สถานี/จังหวัด อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ ปริมาณฝน 24 ชม.
07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
เพชรบุรี 31.0 23.2 0.0
เกษตรหนองพลับ 30.2 22.2 0.0
หัวหิน 30.0 25.5 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ 31.1 23.5 0.0
ชุมพร 31.5 24.0
เกษตรสวี 31.2 23.4 1.8
สุราษฎร์ธานี 30.3 24.2 2.0
เกาะสมุย 29.0 24.7 94.7
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 28.3 23.8 24.7
อุทกพระแสง 31.8 22.6 3.0
นครศรีธรรมราช 31.4 25.3 2.8
เกษตรนครศรีธรรมราช 30.6 25.2 3.6
อุทกฉวาง 31.5 23.5 30.0
พัทลุง 30.5 24.5 77.1
สงขลา 28.7 24.5 50.7
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 29.7 23.8 33.0
คอหงส์ 29.3 23.2 27.8
สะเดา 29.6 23.6 9.9
ปัตตานี 29.0 24.1 37.8
นราธิวาส 27.2 - 59.6
ยะลา 28.4 23.3 57.5
ระนอง 32.4 24.0 16.6
ตะกั่วป่า 31.7 24.2 16.4
ภูเก็ต 31.5 25.0 10.6
ท่าอากาศยานภูเก็ต 31.0 24.2 3.4
ท่าอากาศยานกระบี่ 32.1 23.0 6.1
เกาะลันตา 30.1 23.8 12.0
ตรัง 29.1 23.3 91.4
สตูล 31.1 24.4 8.0

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.