ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ มีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณอำเภอคลองหอยโข่ง หาดใหญ่
นาทวี สะบ้าย้อย และสะเดา
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.
สถานี/จังหวัด ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน
เพชรบุรี ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 33.0 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 31.5 0.0
หัวหิน ลมตะวันออก / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / 26.1 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 31.7 0.0
ชุมพร ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 25.8 0.0
เกษตรสวี ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวแห้ง 30.8 0.0
สุราษฎร์ธานี ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / 28.0 0.0
เกาะสมุย ลมตะวันตก / กำลังปานกลาง เมฆเป็นส่วนมาก / 28.3 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 28.7 0.0
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 30.5 0.0
นครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 28.2 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมตะวันตก / กำลังปานกลาง เมฆเต็มท้องฟ้า / 28.5 0.0
อุทกฉวาง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 28.3 0.0
พัทลุง ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 28.1 0.0
สงขลา ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังปานกลาง เมฆเต็มท้องฟ้า / 26.7 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / 25.2 0.01
คอหงส์ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆมาก / 26.8 0.0
สะเดา ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 25.0 8.3
ปัตตานี ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / 26.8 0.0
นราธิวาส ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / 27.5 0.0
ยะลา ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / 26.6 0.0
ระนอง ลมตะวันตกเฉียงใต้ / ลมสงบ เมฆมาก / 29.2 0.0
ตะกั่วป่า ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตก 25.0 0.0
ภูเก็ต ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 26.4 14.2
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังปานกลาง เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 25.5 45.5
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / 27.6 0.0
เกาะลันตา ลมตะวันตก / กำลังปานกลาง เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 28.0 43.6
ตรัง ลมใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกระยะไกล 26.0 11.4
สตูล ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 24.0 76.8
ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 21 กันยายน 2560
สถานี/จังหวัด อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ ปริมาณฝน 24 ชม.
07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
เพชรบุรี 36.4 26.0 0.0
เกษตรหนองพลับ 33.9 23.3 20.3
หัวหิน 33.3 25.4 9.9
ประจวบคีรีขันธ์ 34.0 24.5 27.4
ชุมพร 33.4 25.2 0.0
เกษตรสวี 33.2 24.8 0.0
สุราษฎร์ธานี 34.5 24.0 32.4
เกาะสมุย 33.6 26.7 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 33.5 22.8 0.0
อุทกพระแสง 33.5 23.3 56.8
นครศรีธรรมราช 35.8 24.5 5.0
เกษตรนครศรีธรรมราช 34.8 24.7 0.0
อุทกฉวาง 34.5 24.5 0.0
พัทลุง 32.9 26.1 0.0
สงขลา 33.6 24.7 0.3
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 32.7 23.7 13.4
คอหงส์ 33.3 24.4 0.0
สะเดา 34.1 22.4 0.0
ปัตตานี 33.1 25.0 5.6
นราธิวาส 34.9 23.0 0.0
ยะลา 33.4 23.2 1.5
ระนอง 31.1 23.1 34.8
ตะกั่วป่า 32.0 25.2 6.3
ภูเก็ต 35.1 25.0 20.2
ท่าอากาศยานภูเก็ต 32.5 23.6 43.6
ท่าอากาศยานกระบี่ 29.4 21.0 12.4
เกาะลันตา 31.0 24.8 29.8
ตรัง 33.0 23.5 46.7
สตูล 28.0 23.8 75.7

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.