ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอ าเภอหาดใหญ่
คลองหอยโข่ง รัตภูมิ บางกล่ า
นาทวี สะบ้าย้อย และสะเดา
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 26 °C.


รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.
สถานี/จังหวัด ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน
เพชรบุรี ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังปานกลาง เมฆเต็มท้องฟ้า / 29.2 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / 28.1 0.0
หัวหิน ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / 28.0 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / 28.5 0.0
ชุมพร ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 28.4 0.2
เกษตรสวี ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 27.6 0.2
สุราษฎร์ธานี ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 30.5 0.0
เกาะสมุย ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 30.5 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 31.5 0.0
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 29.5 0.0
นครศรีธรรมราช ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆมาก / 30.7 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช กำลังปานกลาง เมฆเต็มท้องฟ้า / 30.5 0.0
อุทกฉวาง ลมสงบ เมฆบางส่วน / 31.0 0.0
พัทลุง N/A N/A N/A 0.0
สงขลา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 31.5 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 31.1 0.0
คอหงส์ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 31.9 0.0
สะเดา ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 32.2 0.0
ปัตตานี ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 32.0 0.0
นราธิวาส ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 31.3 0.0
ยะลา ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 30.7 0.0
ระนอง ลมใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 24.8 5.6
ตะกั่วป่า ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆมาก / 31.2 0.0
ภูเก็ต ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 30.6 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 30.6 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 29.8 0.0
เกาะลันตา ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 30.9 0.0
ตรัง ลมสงบ เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 30.6 0.0
สตูล ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 32.0 0.0
ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
สถานี/จังหวัด อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ ปริมาณฝน 24 ชม.
07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
เพชรบุรี 32.4 26.4 11.2
เกษตรหนองพลับ 31.9 24.9 3.4
หัวหิน 32.6 26.0 12.5
ประจวบคีรีขันธ์ 31.0 24.8 29.0
ชุมพร 30.5 25.0 0.4
เกษตรสวี 31.8 24.2 2.2
สุราษฎร์ธานี 29.3 25.2 0.2
เกาะสมุย 31.3 26.6
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 32.0 24.3 0.3
อุทกพระแสง 30.0 23.0 2.0
นครศรีธรรมราช 31.5 25.5 0.2
เกษตรนครศรีธรรมราช 34.4 25.2 1.5
อุทกฉวาง 32.0 24.5 3.2
พัทลุง - N/A N/A
สงขลา 32.7 24.9 26.9
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 32.9 23.4 0.4
คอหงส์ 33.9 23.5 0.2
สะเดา 33.3 23.8
ปัตตานี 34.4 24.5 20.0
นราธิวาส 33.5 25.0 0.2
ยะลา 34.2 24.5 0.0
ระนอง 30.5 23.1 17.6
ตะกั่วป่า 29.8 26.6 19.8
ภูเก็ต 29.2 24.8 40.4
ท่าอากาศยานภูเก็ต 28.3 22.3 33.7
ท่าอากาศยานกระบี่ 32.1 21.8 6.0
เกาะลันตา 29.5 25.0
ตรัง 31.7 24.4 17.5
สตูล 33.7 24.4 0.0

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.