ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมาก
กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง
หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง และสะเดา
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 22.00 น.
สถานี/จังหวัด ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน
เพชรบุรี ลมสงบ เมฆบางส่วน / 28.7 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 25.7 0.0
หัวหิน ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / 28.2 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 26.3 0.0
ชุมพร ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 26.9 0.0
เกษตรสวี ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 26.0 0.0
สุราษฎร์ธานี ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 26.0 0.0
เกาะสมุย ลมสงบ เมฆบางส่วน / 26.0 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 25.7 0.0
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 25.2 0.0
นครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆบางส่วน / 26.5 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 27.0 0.0
อุทกฉวาง ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 26.0 0.0
พัทลุง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 26.6 0.0
สงขลา ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / 27.9 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 25.4 0.0
คอหงส์ ลมสงบ เมฆบางส่วน / 25.5 0.0
สะเดา ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 27.7 0.0
ปัตตานี ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 26.2 0.0
นราธิวาส ลมสงบ เมฆบางส่วน / 27.0 0.0
ยะลา ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 26.2 0.0
ระนอง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 26.8 0.0
ตะกั่วป่า ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 26.3 0.8
ภูเก็ต ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / 28.8 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 29.2 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / 27.6 0.0
เกาะลันตา ลมสงบ เมฆบางส่วน / 25.9 0.0
ตรัง ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / 26.8 0.0
สตูล ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 26.0 0.0
ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สถานี/จังหวัด อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ ปริมาณฝน 24 ชม.
07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
เพชรบุรี 32.5 25.0 0.0
เกษตรหนองพลับ 32.2 22.1 0.0
หัวหิน 31.7 25.0 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ 32.3 23.0 0.0
ชุมพร 31.8 23.8 0.0
เกษตรสวี 32.0 23.5 0.0
สุราษฎร์ธานี 32.5 23.8 0.0
เกาะสมุย 30.3 25.4 1.3
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 33.5 22.0 0.0
อุทกพระแสง 34.1 23.9 0.0
นครศรีธรรมราช 32.0 24.0 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช 32.7 24.8 0.2
อุทกฉวาง 34.3 22.8 0.0
พัทลุง 31.9 25.3 14.1
สงขลา 31.5 25.7 0.2
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 33.5 22.9 0.0
คอหงส์ 32.7 24.0 0.0
สะเดา 33.4 22.3 0.0
ปัตตานี 33.8 24.0 0.0
นราธิวาส 31.3 22.2 0.0
ยะลา 33.4 23.2 0.0
ระนอง 33.4 22.8 0.0
ตะกั่วป่า 32.3 24.4 0.0
ภูเก็ต 34.0 26.5 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต 33.3 24.5 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ 33.2 20.1 0.0
เกาะลันตา 33.7 25.7 0.0
ตรัง 33.3 24.3 0.0
สตูล 34.6 22.8 0.0

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.