ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่
กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม/ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 28 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °C.


รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น.
สถานี/จังหวัด ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน
เพชรบุรี ลมเหนือ / กำลังปานกลาง เมฆมาก / 22.9 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมสงบ เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 20.3 0.0
หัวหิน ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 24.5 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 24.0 0.0
ชุมพร ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 22.0 0.0
เกษตรสวี ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 21.2 0.0
สุราษฎร์ธานี ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 23.3 0.0
เกาะสมุย ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 26.5 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 23.2 0.0
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 24.4 0.0
นครศรีธรรมราช ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 24.0 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 24.5 0.0
อุทกฉวาง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 24.0 0.0
พัทลุง ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 23.8 0.0
สงขลา ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกเป็นระยะ 24.2 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 22.8 0.0
คอหงส์ ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกเป็นระยะ 23.0 0.0
สะเดา ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีหมอก 23.0 0.0
ปัตตานี ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 23.5 0.0
นราธิวาส ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 23.7 0.0
ยะลา ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 23.1 0.0
ระนอง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 23.1 0.0
ตะกั่วป่า ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 22.7 0.0
ภูเก็ต ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 25.3 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 25.0 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 23.6 0.0
เกาะลันตา ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 24.9 0.0
ตรัง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆมาก / มีฝนตกเป็นระยะ 24.0 0.0
สตูล ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / 23.4 0.0
ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 25 มกราคม 2560
สถานี/จังหวัด อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ ปริมาณฝน 24 ชม.
07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
เพชรบุรี 31.3 22.5 0.0
เกษตรหนองพลับ 30.7 19.4 0.0
หัวหิน 30.0 24.4 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ 31.2 23.3 0.0
ชุมพร 31.3 21.7 0.0
เกษตรสวี 30.7 20.8 0.0
สุราษฎร์ธานี 29.0 23.1 0.5
เกาะสมุย 29.8 25.0 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 29.2 22.0 0.0
อุทกพระแสง 28.8 22.3 32.0
นครศรีธรรมราช 29.0 23.5 2.2
เกษตรนครศรีธรรมราช 27.2 24.1 69.7
อุทกฉวาง 27.5 23.5 0.8
พัทลุง 30.2 23.8 29.0
สงขลา 27.6 23.1 72.9
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 27.0 22.2 29.4
คอหงส์ 27.4 23.0 50.2
สะเดา 27.4 22.6 28.2
ปัตตานี 29.8 23.2 52.4
นราธิวาส 29.8 21.0 42.0
ยะลา 28.0 22.8 74.2
ระนอง 31.8 21.6 0.0
ตะกั่วป่า 29.5 22.5 8.6
ภูเก็ต 30.6 25.0 2.8
ท่าอากาศยานภูเก็ต 31.0 21.9 10.5
ท่าอากาศยานกระบี่ 28.8 22.3 2.6
เกาะลันตา 29.9 24.2 2.0
ตรัง 31.2 23.7 12.4
สตูล 29.6 23.0 16.3

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.