ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง
บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง
หาดใหญ่ รัตภูมิ จะนะ และสะบ้าย้อย
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น.
สถานี/จังหวัด ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน
เพชรบุรี ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 28.8 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 26.0 0.0
หัวหิน ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 28.0 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมสงบ เมฆบางส่วน / 27.5 0.0
ชุมพร ลมตะวันออก / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 27.5 0.0
เกษตรสวี ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 26.7 0.0
สุราษฎร์ธานี ลมเหนือ / กำลังอ่อน เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 26.5
เกาะสมุย ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฝนตกเป็นระยะ 25.8 3.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกเป็นระยะ 25.0 3.0
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 25.4 0.0
นครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 26.3 5.2
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / 26.4 17.4
อุทกฉวาง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 26.5 0.4
พัทลุง ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 25.2 22.0
สงขลา ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกเป็นระยะ 25.8 1.2
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / 25.2 15.8
คอหงส์ ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / 25.6 42.4
สะเดา ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / 26.5 0.0
ปัตตานี ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 24.0 25.0
นราธิวาส ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฟ้าหลัวชื้น 24.5 103.4
ยะลา ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกต่อเนื่อง 23.7 10.7
ระนอง ลมเหนือ / กำลังอ่อน เมฆมาก / 25.1 3.2
ตะกั่วป่า ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / 28.0 0.0
ภูเก็ต ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 26.0 15.2
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 24.3 7.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 24.5 12.3
เกาะลันตา ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆเต็มท้องฟ้า / 27.2 0.0
ตรัง ลมสงบ เมฆเต็มท้องฟ้า / มีฝนตกเป็นระยะ 25.9 3.7
สตูล ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 26.8 0.0
ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 20 มกราคม 2561
สถานี/จังหวัด อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ ปริมาณฝน 24 ชม.
07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
เพชรบุรี 32.7 23.8 0.0
เกษตรหนองพลับ 32.9 20.7 0.0
หัวหิน 31.0 25.0 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ 32.5 22.8 0.0
ชุมพร 32.5 22.4 0.0
เกษตรสวี 32.4 21.5 0.0
สุราษฎร์ธานี 32.5 23.5 0.0
เกาะสมุย 28.3 23.4 18.9
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 30.8 22.0 2.2
อุทกพระแสง 31.0 23.0 36.8
นครศรีธรรมราช 31.5 22.8 14.0
เกษตรนครศรีธรรมราช 30.5 24.5 1.4
อุทกฉวาง 32.5 23.5 1.5
พัทลุง 30.5 23.2 10.0
สงขลา 29.0 24.8 3.9
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 30.2 22.6 0.2
คอหงส์ 29.8 23.5 0.6
สะเดา 32.0 23.1 0.8
ปัตตานี 31.2 23.6 7.2
นราธิวาส 29.7 21.5 23.5
ยะลา 31.6 23.0 0.5
ระนอง 32.8 21.9 2.8
ตะกั่วป่า 31.5 22.8 4.3
ภูเก็ต 32.8 24.0 3.2
ท่าอากาศยานภูเก็ต 31.6 20.6 6.2
ท่าอากาศยานกระบี่ 31.8 19.0 42.4
เกาะลันตา 32.5 23.8 0.0
ตรัง 31.9 24.0 0.0
สตูล 31.6 24.0 0.1

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2018 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.