ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ
อำเภอหาดใหญ่ รัตภูมิ คลองหอยโข่ง
สะเดา และนาทวี
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม/ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 32 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °C.


รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 22.00 น.
สถานี/จังหวัด ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน
เพชรบุรี ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / 28.5 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมสงบ เมฆมาก / 26.0 0.0
หัวหิน ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / 27.9 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมสงบ เมฆบางส่วน / 27.5 0.0
ชุมพร ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 27.7 0.0
เกษตรสวี ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 26.8 0.2
สุราษฎร์ธานี ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 25.5 0.0
เกาะสมุย ลมตะวันออก / กำลังปานกลาง เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 28.5 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 26.0 0.0
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 27.2 0.0
นครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 26.6 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 26.6 0.0
อุทกฉวาง ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / 26.0 0.0
พัทลุง ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 27.6 0.0
สงขลา ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 28.0 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 27.2 0.0
คอหงส์ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 27.4 0.0
สะเดา ลมสงบ เมฆบางส่วน / 25.6 0.0
ปัตตานี ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 26.0 0.0
นราธิวาส ลมสงบ เมฆบางส่วน / 27.0 0.0
ยะลา ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 25.4 0.0
ระนอง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / 26.6 0.0
ตะกั่วป่า ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 27.2
ภูเก็ต ลมสงบ เมฆบางส่วน / 29.0 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 27.2 2.2
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมสงบ เมฆบางส่วน / 25.1 0.0
เกาะลันตา N/A N/A N/A N/A
ตรัง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / 26.9 0.0
สตูล ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 26.8 0.0
ข้อมูลอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
สถานี/จังหวัด อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ ปริมาณฝน 24 ชม.
07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
เพชรบุรี 34.0 26.3 0.0
เกษตรหนองพลับ 35.3 23.0 0.0
หัวหิน 32.8 26.0 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ 34.0 23.0 0.0
ชุมพร 31.9 24.3 0.0
เกษตรสวี 32.8 23.5 0.0
สุราษฎร์ธานี 33.0 24.0 0.0
เกาะสมุย 30.0 27.5 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 33.7 22.3 0.6
อุทกพระแสง 35.0 22.0 0.0
นครศรีธรรมราช 31.7 24.0 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช 32.5 24.0 0.0
อุทกฉวาง 23.0 23.0 0.0
พัทลุง 31.2 24.8 0.0
สงขลา 30.9 25.0 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 33.9 21.2 0.0
คอหงส์ 32.0 23.4 0.0
สะเดา 34.3 22.1
ปัตตานี 32.9 23.2 0.0
นราธิวาส 31.5 21.6 0.0
ยะลา 32.7 22.6 0.3
ระนอง 34.8 23.0 0.0
ตะกั่วป่า 32.2 23.4 4.8
ภูเก็ต 35.2 25.5 0.4
ท่าอากาศยานภูเก็ต 33.1 23.7 2.7
ท่าอากาศยานกระบี่ 34.5 22.0 0.0
เกาะลันตา N/A N/A N/A
ตรัง 34.2 24.0 0.0
สตูล 34.7 23.7 0.0

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.