ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่
กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่ง
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม/ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 28 °C.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °C.


เราจะเล่าเรื่องในหลวง 2 นาทีได้อย่างไร
ภาพยนตร์สั้น เรื่อง "เราจะเล่าเรื่องในหลวงใน ๒ นาที ได้อย่างไร" เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ฯ
สารคดีห้องที 3 แผ่นดินไหวมหันภัยใต้พิภพ
เผยแพร่เมื่อ 16 ก.ค. 2013 โดย
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
สารคดีห้องที 1 วิวัฒนาการความรู้อุตุนิยมวิทยา
เผยแพร่เมื่อ 16 ก.ค. 2013 โดย
กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
โครงการสัมมนา " 72 ปีกรมอุตุนิยมวิทยากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ "
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดโครงการสัมมนา " 72 ปีกรมอุตุนิยมวิทยากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ " วันที่ 30 เมษายน 2557 ณ โรงแรมบุรีศรีภู
บูติก โฮเต็ล
กีฬาสีอุตุนิยมวิทยาสามัคคี 2556
งานแข่งขันกีฬาสีอุตุนิยมวิทยาสามัคคี ประจำปี 2556
วันที่ 20 ธันวาคม 2556

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2017 www.songkhla.tmd.go.th All rights reserved.