ข้อมูลปริมาณของอำเภอต่างๆของจังหวัดสงขลาประจำเดือน กันยายน ปี2560

อำเภอ
วันที่
เมือง
สนามบิน
หาดใหญ
เกษตร
คอหงส์
สทอ.สะเดา
ระโนด
อ.หาดใหญ่
อ.สะเดา 

เทพา

รัตภูมิ
จะนะ
สทิงพระ
นาทวี
สะบ้าย้อย
นาหม่อม
กระแสสินธุ์
ควนเนียง
คลองหอยโข่ง
สิงหนคร
บางกล่ำ
สถานีเรดาร์
สทิงพระ
1
16.5
8.4
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.0
12.0
0.0
50.0
0.0
42.5
23.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
5.0
3.2
2.6
0.0
0.0
0.7
10.0
0.0
0.0
0.0
35.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
28.2
3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
5
10.4
1.2
28.2
11.1
0.0
5.3
4.0
63.6
1.5
25.8
0.0
0.0
11.1
63.2
0.0
0.0
5.0
10
6
0.8
10.0
8.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.8
0.0
0.0
0.0
30.0
6.8
0.0
18.5
0.0
3.5
56.0
7
0.0
60.0
13.6
0.0
0.0
0.0
15.8
0.0
2.0
0.0
0.0
50.0
1.5
0.0
0.0
4.0
10.0
0.0
0.0
0.0
8
3.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.6
9
3.6
7.4
14.0
11.0
0.0
6.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16.0
24.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10
40.8
3.4
5.2
8.2
0.0
6.7
0.0
23.5
32.5
0.0
0.0
0.0
16.0
24.0
24.5
0.0
0.0
0.0
0.0
17.6
11
0.2
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12.7
12
9.2
27.0
1.4
1.2
0.0
5.9
0.0
27.5
52.5
60.0
30.0
7.0
20.0
0.0
10.0
0.0
2.4
0.0
0.0
36.7
13
2.7
13.2
0.8
14.0
10.5
24.2
6.6
0.0
14.5
0.0
0.0
0.0
55.0
18.3
0.0
7.5
0.0
20.3
0.0
15.8
14
19.8
0.6
16.6
0.0
30.5
3.5
0.01
0.01
0.0
8.5
0.0
0.0
34.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.01
0.01
15
5.7
9.8
18.2
12.1
0.0
13.3
25.0
6.0
28.5
2.5
0.0
36.0
19.0
6.8
0.0
13.0
0.0
6.7
0.0
10.8
16
0.6
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
17
6.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
 
Next>>>>