ศอ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายหาดเขารูปช้าง ณ บริเวณชายหาดหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(เก่า) อ.เมือง จ.สงขลา Print


เมื่อวันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งนำโดย ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยข้าราชการของศูนย์ฯได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชายหาดเขารูปช้าง บริเวณชายหาดหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง(เก่า) อ.เมืองจ.สงขลา โดยมีหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง นักเรียน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาเก็บขยะบริเวณชายหาด ให้มีความสะอาดสวยงาม และเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป


1.jpg3.jpg4.jpg5.jpg841016.jpg1110043.jpg1110050.jpg1110057.jpg1110058.jpg1110061.jpg1110064.jpg1110067.jpg1110068.jpg326058598_934661004573319_7413919461288434520_n.jpg328331649_531053108840565_271321487196210893_n.jpg328435608_1085742529487035_2479731268856386821_n.jpg