นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก Print

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 จำนวน 41 คน และครูผู้ควบคุม 4 คน
เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้
ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากวิทยากร ดังนี้
นายริดวาน ทาหา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
และ นางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ


S__10018834.jpgS__10018823.jpgS__10018826.jpgS__10018827.jpgS__10018830.jpgS__10018832.jpgS__21602310.jpgS__21602315.jpgS__21602334.jpgS__21602316.jpgS__21602325.jpgS__21602330.jpg