ศอ. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 Print

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567
ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
ในการนี้ ผอ.ศอ. ได้บรรยายสภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการต่อไป โ
ดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา


444758383_1013236770374123_7232987734223742926_n.jpg867917_0.jpg867926_0.jpg444502294_1013236837040783_471353567717104481_n.jpg