ศอ.ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 Print

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มอบหมายให้ นางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ นอต.ชก. และข้าราชการ ศอ.
ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567
โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน
ณ บริเวณลานหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


10071.jpg10096.jpg2024060330e104af20f621d5fd09623a93758996101118.jpg2024060396b335d7fc346efc51fefe79e46ea5ad101120.jpg10065.jpg351980.jpg20240603cd521fea1956911f006db8a983206773101108.jpg