ศอ. ร่วมพิธีเปิดงาน “เที่ยวท่าหินกินปลามิหลังนั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีนาโตนด” ครั้งที่ 4 Print


วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567 ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มอบหมายให้ข้าราชการ ศอ. ร่วมพิธีเปิดงาน “เที่ยวท่าหินกินปลามิหลังนั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีนาโตนด” ครั้งที่ 4
ซึ่งเป็นกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาลโตนดโหนด นา เล เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เป็นช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
รวมทั้งทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งร่วมมือต่อกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ณ ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา


1.jpg2.1.jpg2.jpg4.jpg5.jpg6.1.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg11.jpg12.jpg