ศอ. ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 Print

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30-18.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม
พร้อมด้วยข้าราชการ ศอ. และจิตอาสาเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงนามถวายพระพร และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากโทรทัศน์
รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณหน้าพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง ankara escort จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ เป็นประธานพิธี 
IMG_9125_resizeIMG_8915_resizeIMG_8876_resizeIMG_8953_resizeIMG_8956_resizeIMG_9045_resizeIMG_9091_resizeIMG_9079_resizeIMG_8901_resizeIMG_8816_resizeIMG_8791_resizeIMG_9189_resize

escort umraniye escort asyabahis-giris.com antalya haber http://www.sahipleniyorum.com