อบจ.สงขลาจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 Print

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 9 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลาจำนวน 1,350 คน ระหว่างวันที่ 11-26 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กได้รับความรู้นำไปประยุกต์ใช้กับวิชาในห้องเรียน และใช้ในชีวิตประจำวัน


ผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 3 ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านคลองแห จำนวน 40 คน โรงเรียนบ้านท่าไทร จำนวน 40 คน และ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย จำนวน 40 คน พร้อมทั้งคณะผู้ปกครอง และครู จากอำเภอหาดใหญ่

โดยมี นางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมชำนาญงานกล่าวต้อนรับ และบรรยายการตรวจอากาศผิวพื้น นางสาวสุไรยา แกมะ และนางสาวศตพร ยวงมณี เจ้าพนักงานอุตุนิยมปฏิบัติงาน บรรยายการตรวจอากาศชั้นบน นายโชคชัย ชุมนุ้ย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ บรรยายการพยากรณ์อากาศ และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ บรรยายวิธีการ Live ข่าวพยากรณ์อากาศซึ่งนักเรียนให้ความสนใจมาก


IMG_8273_resizeIMG_8237_resizeIMG_8213_resizeIMG_8197_resizeIMG_8299_resizeIMG_8331_resizeIMG_8336_resizeIMG_8191_resizeIMG_8263_resizeIMG_8269_resizeIMG_8364_resizeIMG_8357_resize

escort umraniye escort asyabahis-giris.com antalya haber http://www.sahipleniyorum.com