อบจ.สงขลาจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 5 Print


วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน


เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 9 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา

จำนวน 1,350 คน ระหว่างวันที่ 11-26 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กได้รับความรู้

นำไปประยุกต์ใช้กับวิชาในห้องเรียน และใช้ในชีวิตประจำวัน

ผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 5 ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ของโรงเรียนวัดป่าขวาง จำนวน 40 คน โรงเรียนวัดชะแล้

จำนวน 40 คน และโรงเรียนบ้านท่าแคง จำนวน 40 คน พร้อมทั้งคณะผู้ปกครอง และครู จากอำเภอสิงหนคร

โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ กล่าวต้อนรับ นางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมชำนาญงาน

บรรยายการตรวจอากาศผิวพื้น นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมชำนาญงาน นางสาวสุไรยา แกมะ และนางสาวศตพร ยวงมณี

เจ้าพนักงานอุตุนิยมปฏิบัติงาน บรรยายการตรวจอากาศชั้นบน และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ บรรยายการ

พยากรณ์อากาศ


IMG_8835_resizeIMG_8872_resizeIMG_8890_resizeIMG_8878_resizeIMG_8909_resizeIMG_8936_resizeIMG_8938_resizeIMG_8977_resizeIMG_9002_resizeIMG_9040_resizeIMG_9052_resizeIMG_9053_resizeIMG_9063_resizeIMG_9090_resize

escort umraniye escort asyabahis-giris.com antalya haber http://www.sahipleniyorum.com