อบจ.สงขลาจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 6 Print

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำนักเรียนโครงการฝึกอบรม สัมมนา และ

ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 6 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 6 ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดคูวา จำนวน 40 คน โรงเรียนวัดเกษตรชลธี จำนวน

20 คน โรงเรียนบ้านดอนแบก จำนวน 20 คน และโรงเรียนวัดผักกูด จำนวน 10 คน พร้อมทั้งคณะครูและผู้ปกครอง โดยมีนายจิรศักดิ์

ทองสันติ เจ้าพนักงานอุตุนิยมชำนาญงาน บรรยายการตรวจอากาศผิวพื้น นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมชำนาญงาน

นางสาวสุไรยา แกมะ และนางสาวศตพร ยวงมณี เจ้าพนักงานอุตุนิยมปฏิบัติงาน บรรยายการตรวจอากาศชั้นบน และนางสาวชวนพิศ

เงินฉลาด นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ บรรยายการพยากรณ์อากาศ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กได้รับความรู้นำไปประยุกต์ใช้กับวิชา

ในห้องเรียน และใช้ในชีวิตประจำวันIMG_9116_resizeIMG_9124_resizeIMG_9256_resizeIMG_9139_resizeIMG_9148_resizeIMG_9150_resizeIMG_9156_resizeIMG_9172_resizeIMG_9180_resizeIMG_9185_resizeIMG_9262_resizeIMG_9349_resizeIMG_9366_resizeIMG_9371_resize

escort umraniye escort asyabahis-giris.com antalya haber http://www.sahipleniyorum.com