​นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยาย ณ ศอ. Print


เมื่อวันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.30 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และครูผู้ควบคุม จากโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) จำนวน 67 คน เข้าศึกษา
ดูงานและฟังบรรยาย ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) โดยมีข้าราชการแต่ละส่วนฯ บรรยายในหัวข้อดังนี้ นางสาวปวีณ์นุช สุขแจ่ม เจ้าพนักงานอุตุนิยมปฏิบัติงาน
บรรยายเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมปฏิบัติงาน บรรยายเกี่ยวกับการตรวจอากาศชั้นบน และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ บรรยายเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ

ภาพ: ชานุพงษ์ / ข่าว: พัชรี


IMG_3949.jpgIMG_4001.jpgIMG_4020.jpgIMG_4054.jpgIMG_4056.jpgIMG_4111.jpgIMG_4117.jpgIMG_4229.jpg

escort umraniye escort asyabahis-giris.com antalya haber http://www.sahipleniyorum.com