ศอ. ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 Print

เมื่อวันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 07.00-09.00 น. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยนายวีระชัย อุปลา ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายปวริศวร เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ นายจิระพันธ์ จินรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารและเครื่องมือ และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 โดยมีเจ้าภาพร่วมดังนี้คือ จังหวัดสงขลา กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและพูดคุยกันของหน่วยงานราชการภายในจังหวัดสงขลา

ภาพ:โชคชัย / ข่าว: ชานุพงษ์11.jpgIMG_1755.jpgIMG_1759.jpgIMG_1762.jpgIMG_1769.jpgIMG_1775.jpg