ศอ.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย Print

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก(ศอ.)นำโดย นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างใน ศอ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำเพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย ณ คลองสามกอง หมู่ที่ 1 บ้านแหลมเคียน ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษาและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อรองรับการเกิดอุทกภัยได้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสนองแนวทางตามพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม

ภาพ : โชคชัย / ข่าว : ชานุพงษ์


10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpgIMG_3124.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpgIMG_3124.jpgIMG_3136.jpgIMG_3137.jpgIMG_3140.jpgIMG_3141.jpgIMG_3142.jpg