นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ ศอ. Print

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 9:00 -12:00 น นักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4-5 ได้จำนวน 112 คน พร้อมครูผู้ควบคุม จำนวน 5 คน ได้เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนรู้ โดยได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์การพยากรณ์อากาศ จากนางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ตามลำดับ

ภาพ-/ข่าว ชานุพงษ์


10.jpg11.jpgIMG_8459.jpgIMG_8461.jpgIMG_8465.jpgIMG_8468.jpgIMG_8482.jpgIMG_8496.jpgIMG_8512.jpgIMG_8515.jpgIMG_8534.jpgIMG_8539.jpgIMG_8548.jpgIMG_8550.jpgIMG_8552.jpgIMG_8553.jpgIMG_8560.jpgIMG_8562.jpgIMG_8563.jpgIMG_8577.jpg