นิสิตนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าดูงาน ศอ. Print

เมื่อวันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. นิสิตนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 32 คน พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา ได้เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก(ศอ.) เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในงานทางด้านอุตุนิยมวิทยา โดยได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศ จากนางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน นายโชคชัย ชุมนุ้ย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ และนายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ตามลำดับ

ภาพ: - / ข่าว: ชานุพงษ์


10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpgIMG_0219.jpgIMG_0223.jpgIMG_0269.jpgIMG_0271.jpgIMG_0466.jpgIMG_0473.jpg