ศอ. ร่วมกิจงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 Printเมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ข้าราชการ ศอ. นำโดยนายปวริศวร เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ ข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ณ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา และนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ภาพ: ผู้ร่วมกิจกรรม / ข่าว: พัชรี


722563วันมาฆบูชา_๒๐๐๒๑๐_0001.jpg722563วันมาฆบูชา_๒๐๐๒๑๐_0005.jpg722563วันมาฆบูชา_๒๐๐๒๑๐_0007.jpg