ศอ.ร่วมกิจกรรมลดใช้โฟมเลิกใช้ถุง หิ้วปิ่นโตทานข้าวเที่ยง Print

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00-13.00 น. ข้าราชการ ศอ. นำโดย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม

ร่วมกิจกรรม "ลดใช้โฟมเลิกใช้ถุง หิ้วปิ่นโตทานข้าวเที่ยง" ด้วยการเชิญชวนให้ข้าราชการ ศอ. ลดใช้โฟมและเลิกใช้ถุง โดยการหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ในวันประชุมประจำเดือนของ ศอ. พื่อเป็นการรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกในการช่วยกัน ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม

ภาพ : พัชรี / ข่าว: ชานุพงษ์


IMG_4976.jpgIMG_4983.jpgIMG_4991.jpg